-->

Samsung Galaxy Tab A T515 không nhận sạc

Kiểm tra chức năng của bộ sạc là bước tiếp theo nếu Samsung Galaxy Tab A T515 vẫn không sạc được. Để thực hiện việc này, hãy thử sạc thiết bị bằng ổ cắm khác với bộ sạc. Có thể cần phải thay bộ sạc nếu điện thoại thông minh không sạc được.