-->

Xiaomi Poco C3 không nhận sạc

Nếu Xiaomi Poco C3 vẫn không sạc, bước tiếp theo là đảm bảo rằng bộ sạc đang hoạt động bình thường. Để thực hiện việc này, hãy thử cắm bộ sạc vào một ổ cắm khác và thử sạc thiết bị. Nếu thiết bị không sạc, có thể bộ sạc cần được thay thế.