-->

Xiaomi Redmi 10 5G không hiển thị

Sự cố đèn nền Xiaomi Redmi 10 5G thường có biểu hiện là màn hình LCD không hiển thị dẫn đến màn hình trắng xóa. Mặc dù vậy, điện thoại vẫn có thể phát ra âm thanh chuông và thông báo. Điều này cho thấy rằng vấn đề nằm ở đèn nền của màn hình LCD chứ không phải các thành phần âm thanh của điện thoại.